Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of als we A, = A Cos ft, A4 = A Cos ft noemen, waarbij we ft of ft nog willekeurig kunnen kiezen,

(f = V» A [^Cos jp, (x — Vpi t) + at + ft j + Cos jp, (a?- Vpit) + a, ~ ftj + Cos !*»,-£- (x - Vpj 0 + a, + ft j +

\ ^0 ' ' O

Cos jp, * (» — Vp, O + Oj — ft [ ]

dus

q> = A Cos j [(p, + p,) x — (p, Yft + p» VPl) «] + 7 j Cos j ^ [(Pi — P»)« - (p, VPl — P» Vp>) t] + / J

+ A Cos j [(p, + p,) a - (p, VPl + ft Vp>) *] + ój

Cos 12r t(P' ~ x ~ (Pi VP. ~~ Vfc> 0 + ó'j

waarbij

y = a, 4- «2 + ft + ft / = a, — rtj + ft — ft

<5 = a, + a, — ft — ft ó' = a, — a, — ft + ft

De veranderingen in de grootheid zooals die door de eerste factoren der beide termen worden voorgesteld kan ons oog niet volgen. We nemen dus slechts de langzame veranderingen in intensiteit waar. De intensiteit op een bepaald tijdstip is evenredig met de middelwaarde van r/2 over een tijd waarin het bedoelde tijdstip ligt, die vele malen de periode der

Sluiten