Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de schaduwen die deze op de planeet werpen, van uit de aarde kunnen worden waargenomen, zonder vergezeld te gaan van kleurverschijnselen en nog sterker uit het uitblijven van deze verschijnselen bij de wisselingen in helderheid van veranderlijke sterren zooals Algol. Om de afwezigheid van dispersie in de ledige ruimte te verklaren moest Cauchy aannemen, dat daar de werkingsspheren der aethermoleculen zeer veel kleiner zijn dan in ponderabele stoffen.

Wij zullen nu nagaan, hoe met behulp van deze onderstellingen eene lichttheorie kan opgebouwd worden en hoe deze voor de voortplantingssnelheid werkelijk eene uitdrukking geeft, die afhangt van de golflengte.

Als lichtvector beschouwen we hierbij de uitwijking van een aetherdeeltje uit zijn evenwichtsstand. Wij kunnen hierbij opmerken dat deze lichtvector dus niet in alle punten bestaat. Zijn de onderlinge afstanden der aetherdeeltjes echter zeer klein, dan kunnen we hem wel als eene vloeiende functie deicoördinaten beschouwen.

We nemen nog aan dat deze uitwijkingen der aetherdeeltjes uit den evenwichtsstand steeds zeer klein zijn, klein in vergelijking met de onderlinge afstanden der deeltjes.

Laat nu x, y, z de coördinaten van een aetherdeeltje in zijn evenwichtsstand zijn, m zijne massa. Verder x A xi V +■ A !/i 2 + A 12 en overeenkomstige grootheden voor een naburig deeltje en r de onderlinge afstand dezer deeltjes. De kracht tusschen beide zullen we voorstellen door m (i f (r). De evenwichtsvoorwaarden voor het eerste deeltje zijn dan:

f(r) -A^- = 0, f(r)-^- = 0,2fi (1)

waarbij de sommaties moeten worden uitgestrekt over al de naburige deeltjes, die hun invloed op het deeltje m doen gelden.

Zijn de componenten der uitwijking uit den evenwichtsstand voor het eerste deeltje f, £ en voor het tweede | + A I enz-i

Sluiten