Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij moeten nu onderzoeken of dit werkelijk het geval is. Daartoe kecrun we terug tot de algemeene vergelijkingen:

= j(* + V^r?) AS +

+ O)

(<P + 'I' !^X) & '' + y' A U ~ A f |' 4l»~ = 21 'l } 'I' A r^2 A S +

V A n + (v + V -?-) A £ j,

en zullen nu onderzoeken, of daaraan voldaan wordt als de uitwijking van een deeltje wordt bepaald door de formule:

e = d Sin p (R — Vp t),

waarbij R den afstand voorstelt van 't golffront, dat door liet beschouwde deeltje gaat tot een willekeurig te kiezen vlak evenwijdig aan de golffronten. Zijn dan de hoeken, die de richting der uitwijking maakt met de assen, a (} y dan is:

| = ó Cos a Sin p (R — *Vpt),

i) = ö Cos Sin p (R — Vp t), (8)

f=(JCosASinj>(R — VpQ,

en volgens de beteekenis van A li A Vi A £:

Af=i Cos « [Sin p (R — Yp t) (Cos p A R — 1) +

Cosp (R — Vp t) Sinp A Rit (<J)

enz.

als A R tien afstand voorstelt tusschen de golffronten, die door twee naburige moleculen gaan, zoodat als l, m, n, de

Sluiten