Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dus:

3*1 21 V

3 t* _ SO _ 3 t2 Cos« Cos /? Cos y

Noemen we elk dezer verhoudingen 2 v en verder:

Ifi (q> -f- V Sin1 |- A R = «i i ,

2 /.i («jp + ip ~.f-) Sin1 |A® = «2i» 2n(v + V ~r~) Sin2 |AR = «331

(10)

2 n V> -A-yrPJ Sin11- A R = 2a23,

2 V V ~jP* Sin1 f A R = 2«,,,

2 n y> A^Ay sinï P_ A H = 2a12,

dan hangen de coëfficiënten a,, enz. af van l m n en bovendien van p, evenals v. Maar zij zijn onafhankelijk van n ji y.

Het is nu de vraag of er waarden van a ft y kunnen gevonden worden, zoodat voldaan is aan de vergelijkingen:

v Cos a = a, t Cos o + «i 2 Cos /? -f «, 3 Cos y,

v Cos /? = «u Cos a 4* «2J Cos (i 4- «23 Cos 7,

v Cos y = a13 Cos a + a13 Cos p + «33 Cos y.

Zooals bekend is, is hieraan voldaan als a ft y de richtingshoeken zijn van een der assen van het quadratisch oppervlak:

(t| j x* (ij 2 V * ~i~ «33 •&1 "j~ 2^23 y 2 H— 2ct, 3 x z -\~ 2((, j x y = 1. (11)

Dit oppervlak wordt polarisatieëllipsoïde genoemd.

Sluiten