Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In vele gevallen geeft deze formule de waarnemingen nog beter weer dan die van Cauchy.

Helmholtz zelf beperkt zich tot het onderzoek van 't verloop der grootheden en kp in de nabijheid van eene absorptiestreep.

De uitdrukking (vgl. 17):

kP_ p PA J® I

Yp 2 2 n2 (m p1 — a2 ~— P1yr+ y* P*

kunnen we in een anderen vorm brengen door te stellen:

>2 a2 + B'1 y4 , y*

* =—m TOF* (23)

Wij vinden dan:

kP y* 1

Vp — 2 «2 m2 (p1 — p2) 2 -f- 4 (p2 -f ql) q*' (24)

K

Hieruit blijkt dat -W- 't grootst is als p = p. Deze

p

grootheid stelt dus de frequentie voor der trillingen, die 't meest geabsorbeerd worden bij voortplanting over een bepaald aantal golflengten. Als de brekings-index niet te zeer varieert zullen we ook kunnen zeggen, dat deze trillingen 't meest geabsorbeerd worden bij de voortplanting over een bepaalden afstand. Noemen we deze maximumwaarde van den absorptiecoëfficiënt de bijbehoorende snelheid V», dan is:

kV _ P* 1

Yp — 2 a2 y1 (p2 -f q2)'

. Ze**

Deze formule doet zien dat de waarde van -v-, voor

P

eene bepaalde ligging van dit maximum, des te grooter is naarmate dus de kracht tusschen de aetherdeeltjes en de deeltjes van 't medium, grooter is en naarmate y, dus de wrijving, kleiner is.

Sluiten