Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarmee de bovengenoemde stelling bewezen is. Wij kunnen deze formule ook nog weer herleiden tot:

I = ! Kr + Kp\- (1"

waaruit blijkt dat deze gemiddelde energie in ieder punt de zelfde is.

§ 8. Theorema van Poynting.

Om de verandering der energie in eene bepaalde ruimte na te gaan, keeren we terug tot de beschouwing van den cylinder wiens eindvlakken de coördinaten x' en x" hebben. De energie daarin is:

x"

E = \ ƒ («; + dx,

x'

waaruit volgt:

x"

^=J«SA + M.M*.

x'

of volgens III:

3 E r /ic. 2 i 3 \ J

Tt = -'J + i)"-

X

-«021

De formule (12) drukt voor ons geval het theorema van Poynting uit; zij is een bijzonder geval eener veel algemeenere, die wij verkrijgen door bij een willekeurigen toestand in den aether de verandering der energie in eene willekeurige ruimte te beschouwen.

Sluiten