Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs denken, dat één molecuul de drager is van een groot aantal electronen, die er op de een of andere wijze mee verbonden zijn. De lading van een electron zullen we over de ruimte die het inneemt, verdeeld denken, dus niet, zoo als bij geladen geleiders, alleen over het oppervlak verspreid. Wij kunnen ons denken, dat de dichtheid der lading o binnen het deeltje nog van punt tot punt veranderlijk is. Deze verdeeling der lading kan ook met den tijd veranderlijk zijn, maar de geheele lading zal steeds dezelfde blijven.

§ 2. Het electrisch veld in de omgeving van een electron dat zich beweegt.

We staan nu voor het vraagstuk: in een medium, waarin zich zeer vele electronen bevinden, den toestand te bepalen. We zullen daarbij echter eenige vereenvoudigingen invoeren door bijzondere onderstellingen omtrent de verdeeling der lading en omtrent de beweging der electronen.

Om daartoe te geraken, beginnen we met de beschouwing van een eenvoudig geval n.1. dat we één enkel zich bewegend deeltje hebben ')• We zullen ons daarbij voorstellen dat de elementen van het deeltje zich ook ten opzichte van elkaar kunnen bewegen, maar steeds dezelfde lading behouden. De absolute snelheid van zulk een element noemen we u.

Overal buiten het deeltje blijven de gewone vergelijkingen voor den vrijen aether gelden.

(a) Rot £ = \ <S, Rot d = — J 93, j

(b) e = & = ê, ® i 1

(c) Div e = 0, Div 93 = 0. /

We zullen ons denken, dat ook binnen de electronen al de vectoren, die in den vrijen aether den electro-magnetischen

') Vgl. H. A. Loreutz. La théorie électro-magnétique (le Maxwell et son application aus corps mouvants.

Sluiten