Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste term nadert tot een bepaalde limiet; om den tweeden te herleiden, hebben we:

M 1 . > ) x — x' . , x — x' .

Ü |7 t")' - 71 ~ ~ r' f - r' c H - ; •

De laatste term hiervan levert in de limiet voor R = 0 eene oneindig kleine bijdrage voor de integraal, zooals we gemakkelijk aantoonen op de zelfde wijze als voor den laatsten term in (11) is gebeurd. We vinden dus:

. cJ y C S1 i 1 )

4 "c Tz"> = J Tïl| r df -

Lim 4 I (x — x')J (a) r dB'.

R = O K ./ e

Verder kunnen we in de laatste integraal (ci),_R_ als eene

c

constante beschouwen, die in de limiet in (a)< overgaat, waardoor na integratie van dien term komt:

ci IM ~ T~ Pa^* S 1 H r i dr> - 4- a,

3 X2 4 JI J d X1 I r K i 3 1

en dus:

c' A z ~ 4IJ r J dV -

Verder is:

1 T 1 92 ( 1 , v )

3 t2 4 ji } c* 3111 r t ^ ^r'

en dus:

C2 A X - = - « + (A --1, j4-(rt)<--f jdr'<

waarbij de beteekenis van het symbool (A — 2 rp) W^1 geen toelichting behoeft. Eene eenvoudige berekening voert

Sluiten