Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den afstand van O tot het punt P (,t, ï/, z) waar we den

toestand willen bepalen op den tijd Z, zullen we door r0 voordstellen en wij zullen t0 = t — stellen.

Wij vestigen nu de aandacht op een punt van het electron, dat op den tijd t0 de coördinaten x, y, z heeft. De in dit punt aanwezige lading levert eene bijdrage voor de integralen (12) en (13) in een bepaalden stand, dien zij in den loop der beweging inneemt. Deze stand, Q, wordt bepaald door de voorwaarde, dat als t0 + t de tijd is, waarop hij wordt bereikt:

QP = c(t-t0 -t).

Hieruit volgt:

(x — x0' — x — t)2 + (y - y0' — y — t)2 +

(z - z0' - Z — u2 t)2 = cs (t — t0 - t)2,

of met de aangegeven verwaarloozing:

(x — .r0')2 + (y — yó)'1 + (z — z0' )2

— 2 | x (x — x0') + y (y - yó) + z (z - z0') j — 21 ) "x (x — xó) + v,j (y - yó) + u2 (z — zó) |

= C1«—g2—2c*(t — t0) t,

of, daarr02 = c2 (t — <0)2:

ro (c — ur„) t = X (X — xó) + y (y- yó) + z (z — zó) • (14)

Hieruit blijkt, dat t van dezelfde orde van grootte is als x y z

—» - i c , zoodat er geen bezwaar tegen kan zijn dat bij

deze berekening de termen met t2 verwaarloosd zijn en de beweging gedurende den tijd t als eenparig is beschouwd. De coördinaten van 't punt Q zijn nu:

x' = xó + x + ox t, y' = yó+ y+Uyt, / = 20' + z + t.

Sluiten