Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aequivalent met de volgende drie, waardoor de componenten van p bepaald worden:

P* — ( Q x Ar',

Py = j{> y dr', (17')

pz = I Q z dr'.

Het is gemakkelijk in te zien, dat de vector p onafhankelijk is van de richting der coördinaten-assen en omdat j^o dr' = o is ook van de plaats van den oorsprong.

Uit (17) volgt:

p = j*Q o dr', (18)

een vector-vergelijking, die evenals (17), door drie vergelijkingen voor de componenten kan vervangen worden.

Met behulp van dezen vector kunnen we nu onze uitkomsten als volgt voorstellen:

3_L ai 3 1

*) r + (p,^) r +k^)

\ 2 X I1 _ \ 2 y I \ 3 z ' t_ ro

' " c. V"

+ -M*) .

c

IJIC$x — (**) , 4.rcg = (-^-1 , incftg = (--)

Xro]t_Il_ J Wo Xr° t-'JL

c c c

rl

Nu is -r—= r~"—. Verder kunnen we bovenstaande

c X c 00

Sluiten