Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De dikte der ovorgangslaag zullen we d noemen. Wij zullen nu de middelwaarde rp definieeren door de vergelijking:

(p — Lim ■

d = o d h

Nu is:

ƒTT d' = ƒTT d' + ƒ TT dT'

T T, T.

waarbij met de letter aan den voet van 't integraalteeken het integratiegebied wordt aangegeven. T, is het deel der overgangslaag , dat binnen de ruimte T valt en T, 't overige deel der ruimte T. We hebben dan verder:

r3 v>o j _ r3 Vo , , n r3 ^ i

J 3 h dr - J TT dv + 0 J TT d h-

T T, o

Hierbij stelt O het oppervlak voor, dat door de begrenzing der ruimte T van 't discontinuïteitsvlak wordt afgesneden. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van de omstandigheid, dat i/), en niet van de plaats op 't discontinuïteitsvlak afhangen,

zoodat 't zelfde van ''0 in de overgangslaag kan ondersteld 3 h

worden. De laatste integratie kunnen we nu onmiddellijk geheel uitvoeren, waardoor we vinden:

f-nrdv=fVrdT +

T T,

In deze formule kunnen we nu d tot 0 laten overgaan,

dan wordt = -~y- — (f voor a^e punten, behalve die

3 'W

aan 't discontinuïteitsvlak, waar geen beteekenis heeft. En

o h

we vinden volgens onze deflnitie:

<P = -y ƒ <P dv + — y>, J, (2)

l\

Sluiten