Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 'tgeheel:

2(p = - J N j <ft u,„ + Ujn + .... + (pk vkn 5 rfS. (8)

s

Zij nu in ieder deeltje de vector q bepaald door:

q = cpi O, + li, + + q>k t>fc , (9)

en in ieder punt:

N q = ü, (10)

dan hebben we:

2<p == - fcin «s. (ii)

' s

Volgens 't voorgaande blijft (8) gelden als de grootheden <f, enz. van element tot element veranderen. Wij kunnen dan (11) ook nog handhaven, als we voor Cl stellen:

& - 2'fl, (12)

waarin de som moet genomen worden over alle deeltjes binnen de physisch oneindig kleine ruimte T1.

Nu is echter gegeven dat de ruimte binnen S physisch oneindig klein is en dat de gedaante dezer ruimte onverschillig is.

Kiezen we daarvoor een parallelepipedum met ribben evenwijdig aan de coördinaatassen X,Y,Z, dan vinden we uit (11) gemakkelijk:

2q> = — T Div C, (13)

waarbij dan echter het teeken Div ook in physischen zin moet

d Cl

worden opgevat, d. w. z. onder £_ hebben we te verstaan de

Sx

verhouding der verandering van O bij voortgang over een physisch oneindig kleinen afstand dx, tot dien afstand, enz.

Sluiten