Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze verschilt van de frequentie der eigen trillingen van één enkel deeltje wegens de electrische werking der verschillende electronen op elkaar.

Ligt p zeer dicht bij qt dan moet de coëfficiënt /?, in aanmerking genomen worden. In dat geval kunnen we eene oplossing van (9) op de volgende wijze voorstellen. Denken we ons <$ uitgedrukt door Ce'p\ waarmee dan bedoeld wordt dat (S gelijk is aan het reëele stuk van deze uitdrukking. C zal daarbij complex kunnen zijn en hangt af van de coördinaten. We kunnen dan op dezelfde wijze i)?, uitdrukken door:

98,= j^i e' p? _ Nj ef -jg

— mlp1+ («,—«,) m, (q]~ p^ + i^p

Laten we dit geval buiten beschouwing, dan vinden we:

«•-f (12>

waarbij de som over alle electronengroepen moet worden uitgestrekt. We hebben voor iedere groep —^—— = qk1 gesteld.

In 't algemeen zullen we echter moeten aannemen, dat er groepen kunnen voorkomen, waarvoor qk weinig vanp verschilt; dan moeten we stellen:

= ï mM-pï) + ihï (13)

met de boven aangegeven beteekenis. i fik p zal alleen bij die termen der som in aanmerking behoeven genomen te worden, waarvoor qk nagenoeg gelijk aan p is.

Noemen we nu:

1 li Nz. e&2 )

(M)

Sluiten