Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 7. Bewerking met complexe vormen.

Nu we eenmaal de beteekenis der bewerking met complexen hebben aangegeven, kunnen we de oplossing steeds op deze wijze voorstellen. De vormen:

X X <18>

* P ' P

en:

= A' eip'(X + VP'0 + B' eip {X + Y'P> t], es _ c A• ,¥ix + V'Plt)_ c ip'(x + V' <) (18)

'\>z — V' V

/ v Pi v Pi

gelden dan zoowel als Yp en Y'Pi en V'Pi reëel als wanneer deze grootheden complex zijn, in 't eerste geval is V'Pi = — V'pi ( in 't tweede geval zijn de reële stukken van V'Pi en V' eikaars tegengestelde de imaginaire stukken aan elkaar gelijk. We kunnen, zoolang we met liniaire formules te doen hebben, met deze uitdrukkingen werken en aan het eind van de bewerking de reële stukken nemen. In vele gevallen zal deze wijze van werken aanzienlijke vereenvoudiging geven.

§ 8. Beschouwing der energie.

Wij zullen nu, evenals we voor den vrijen aether gedaan hebben, ook voor dispergeerende media eenige opmerkingen over de energie maken.

Daartoe moeten we vooreerst eene uitdrukking kennen voor de energie per volume-eenheid in een bepaald punt.

Wij zullen daarbij weer niet letten op de veranderingen, die zullen voorkomen over moleculaire afstanden, maar de middelwaarde der energie over physisch oneindig kleine ruimten aangeven.

Sluiten