Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en door integratie:

~ = — c ƒ {Cos l (ëy — G~ + Cos m (©, Cïr — C f>«)

-f Cos n (©, $y — Qy fc) | dS,

waarbij Z, »n, n de hoeken voorstellen tusschen de naar buiten getrokken normaal op het oppervlak S en de coördinaat-assen. Noemen we dus weer:

W = c [@.$ï, (21)

dan kunnen we deze vergelijking schrijven:

4f = - e f®n dS.

*S

Deze formules geven voor ons geval de algemeene uitdrukking van het theorema van Poynting. Zij komen geheel overeen met die voor den vrijen aether, (13) en (14) van hoofdstuk II. De natuurlijke intepretatie vinden we weer door aan te nemen, dat aan ieder element d S van 't oppervlak S, gedurende den tijd dt eene hoeveelheid energie 233„ dS dt aan de omgeving wordt afgestaan, of daar het oppervlak S willekeurig gekozen kan worden, dat in ieder punt een energiestroom bestaat, waarvan de sterkte, per tijdseenheid en per vlakte-eenheid berekend, door den vector wordt voorgesteld.

§ 10. Toepassing op periodieke toestanden.

Medium zonder absorptie.

Beschouwen we nu weer vooreerst het geval, dat de geheele

2 3T>

toestand periodiek is met een trillingstijd ^ en nemen we aan, dat geen electronen voorkomen, waarbij de coëfficiënt (i

Sluiten