Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of door toepassing der bewegings-vergelijking:

— e (5 r' dt,

wat juist de uitdrukking is voor den arbeid door de electrische kracht verricht.

Hieruit volgt nog, dat wanneer de electronen weer in den even wichtsstand gekomen zijn, de gehoele arbeid door de electrische kracht verricht, nul is. Er blijft dus geen deel van de energie der lichtgolven in het medium achter.

Wij zullen nu de uitkomst (22) toepassen op het geval van een enkelvoudige golf, die zich in de richting der positieve X-as voortplant, waarbij dus:

% = A Cos jp (t ~Y~) + a = Y~ A CoS \P 0 ~~ Vp) + ° S1

of:

<5y= ACosjp'^a: — V'p t ) + a j,

= ïjr A Cos | p' ( x — V'p t) 4" a |*

Uit den eersten vorm vinden we de gemiddelde energie per trillingstijd, door toepassing van:

2 71

T

ƒ 2

0

waarbij I evenals vroeger deze gemiddelde energie voorstelt. c1

Daar nu 2(Sy, vinden we:

271

V

i , cs p r i x i i c2

I== 2 V ,2 ) ^0S 1 ~~ V ) n\^ =yA2yT (23)

0

Sluiten