Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar we ons voorstellen dat de energie der golf geheel geabsorbeerd is als de golf zich over een oneindig grooten afstand heeft voortgeplant, kunnen we hiermede ook berekenen welk arbeidsvermogen het deel der golf, dat gedurende een trillingstijd het punt xt passeert, in dat punt vertegenwoordigt. Wij vinden daarvoor:

QO

ƒ•*,, — 2xvx c2 „ —2xvx.

2nc1— - A*e dx = Jt A1 e . (24)

PVp pvp

*t

Zooals te voorzien was neemt deze energie in de richting der voortplanting af. Wij vinden uit onze uitkomsten nog voor de verhouding der energie, die in een bepaald punt gedurende een trillingstijd per volume-eenheid wordt geabsorbeerd, tot die, welke in dat punt gedurende dien tijd aankomt:

2 y.p.

De uitdrukking (24) voor de energie die gedurende een trillingstijd in het punt xt aankomt, kunnen we ook vinden met behulp van het theorema van Poynting, door te integreeren:

2 n

~P~

C J\ & dt.

O

§ 12. Berekening der grootheid s.

Wij zullen dit hoofdstuk besluiten met aan te geven, hoe in 't geval dat slechts één groep electronen voorkomt, de in § 2 ingevoerde grootheid s, kan worden berekend.')

Volgens het daar behandelde komt het er op aan de electrische kracht die op het negatieve deeltje werkt, nader te bepalen. Daartoe beschrijven we weer den bol B, waarvan in § 3 sprake was en verdeelen de electrische kracht in drieën:

*) Vgl. H. A. Loreutz. La théorie électro-magnétiiiue enz.

Sluiten