Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het sommeeren kunnen we nu de som van voor alle electronen binnen eene physisch oneindig kleine ruimte dr' (van dezelfde orde van grootte als T) weer vervangen door N-maal de gemiddelde waarde, dus volgens § 1 door dr'. Daar we den bol B nog groot onderstelden in vergelijking met T, kunnen we voor alle punten van ieder element dr', dat hierbij ter sprake

komt, r als constant beschouwen en dus ook 21 (^') over dr'

\ r '

,

vervangen door ^—J dr'. Op deze wijze vinden we voor de

componenten van het tweede deel der electrische kracht die wij zoeken:

J_rr_üi?fy . , ü /?»y

4 jvj |_^®2 ^ r ' Sx Sy r 1 3x Ss ^ r '

1 i- ,*.y- , , <26>

C* V r /_ •

enz.

Om deze uitdrukking te herleiden, hebben we volgens de stelling, die door (9) van hoofdstuk III wordt uitgedrukt:

4 f (**>'*'— >■,ƒ<■V -)(»,r<B

daar B physisch oneindig klein is, kunnen we in de eerste integraal van het tweede lid (^y als constant beschouwen, waardoor blijkt dat deze integraal evenredig met R is en dus wegvalt. Dus:

»r(»-)■*.-(•'(«O*

2xJ ^ r ' J ?x ^ r '

Door hierop weer dezelfde stelling toe te passen, vinden we:

»«ƒ(t) v—sj (*')'<«+ƒ» (*=)V.

In den eersten term van het tweede lid kan weer vervangen

Sluiten