Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 2. Vergelijking met de waarnemingen.

Doorgaans is de formule (2) reeds zeer voldoende. Als voorbeeld diene het vloeispaath. Uit de waarnemingen van Sarasin ') vind ik voor de waarden der constanten:

«o = 1,42633 a, = 2789,71.10 ~14 «4 = — 47127000 .10 — 28

als de golflengten in centimeters zijn uitgedrukt.

In het volgende tafeltje zijn de hiermede berekende waarden voor enkele spectraal-lijnen met de waarnemingen vergeleken:

Spectraallijn ). w(berekend) n (waargen.) verschil

A 760,40.10-7 1,43101 1,43101 0

B 686,71.10-7 1,43203 1,43200 + 3

C 656,18.10-7 1,43255 1,43257 — 2

D 589,20.10-7 1,43397 1,43394 + 3

F 486,07.10-7 1,43729 1,43705 + 24

H 396,81 .10 —7 1,44214 1,44214 0

1 och krijgt men in vele gevallen nog betere overeenstemming door ook groote waarden van in rekening te brengen, dus een der formules (3) of (4) te gebruiken, Ter vergelijking neem ik hier de volgende tabel van Ketteler over, die met behulp van formule (4) uit dezelfde waarnemingsreeks voor het vloeispaath berekend is als de bovenstaande. In C.G.S.-eenheden wordt:

k = 0,004878.108 D = 0,62371

«2 = 2,04020 V = 0,00957.10-8

Spectraallijn /. «(berekend) n (waargen.) verschil

A 760,40.10-7 1,43104 1,43101 + 3

a 718,36.10-7 1,43159 1,43157 + 2

B 686,71.10~7 1,43206 1,43200 + 6

C 656,18.10-7 1,43257 1,43257 0

') Arch. d. Sc. phys. Genève, 10, p. 303, 1883.

Sluiten