Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII

Dispersieverschijnselen in anisotrope media.

§ 1. Hypothese.

Wij zullen in dit hoofdstuk nagaan, hoe de theorie kan uitgebreid worden tot het geval van anisotrope media.

Gaan we de onderstellingen en redeneeringen der hoofdstukken III en V nog eens na, dan treffen we twee punten, waar wij eene wijziging kunnen aanbrengen, die geschikt is ons tot eene verklaring der optische verschijnselen in kristallen te brengen.

In de eerste plaats kunnen we ons denken, dat bij deze lichamen de vergelijkingen (21) van hoofdstuk III moeten gewijzigd worden. Bij het opstellen dier vergelijkingen hebben we ons gedacht, dat bij eene uitwijking van het bewegelijke electron uit zijn even wichtsstand, eene terugwerkende kracht ontstaat in de richting der uitwijking. Door aan te nemen, dat deze terugwerkende kracht een hoek maakt met de richting der uitwijking, krijgen we eene wijziging in de vergelijkingen, die geschikt is om eene verklaring van de verschijnselen in kristallen te geven. De bewegingsvergelijkingen van het negatieve electron worden dan:

f = — «u £ — «u »J — «u £— eGx (1)

enz.

Sluiten