Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De grootheden ap, bp en cp zullen we de hoofdsnelheden voor de frequentie p noemen. Uit (13) blijkt, dat wanneer de normaal op het golffront samenvalt met een der assen van de momenten-ellipsoïden (coördinaat-assen), de snelheden door deze grootheden ap, bp en cp worden voorgesteld. B.v. voor m = 1, it — 0, p = 0, vinden we Vp = bp of Vp = cp.

We hadden de vergelijkingen (13) ook kunnen vinden door uit I hoofdstuk Y vergelijkingen af te leiden, die alleen componenten van bevatten en daarmee op dezelfde wijze te werk te gaan als nu met (8) is geschied.

Uit (12) volgt dat elk der beide golven, die het golffront loodrecht op eene bepaalde richting hebben, rechtlijnig gepolariseerd is. Immers we hebben als we de grootheden die op de beide golven betrekking hebben, door de indices 1 en 2 onderscheiden:

m n bp2 p c^2

Ai: B': c' = Op1—Yp*: v-v : V-V'

(14)

map1 nbp2 pcp2

A, : B, : C2 = 2 v ^ • T i~Tl ■ ci V~2'

aP vp2 °p vp, °v vp,

Het polarisatievlak blijkt dus voor elk der beide stralen van de frequentie af te hangen. Maar voor iedere frequentie staan de beide richtingen, die de dielectrische verplaatsing kan hebben, loodrecht op elkaar, want uit (14) kan men met behulp van (13) afleiden:

A, A2 1 B, B2 . C, C-i

n 1 n 1 h 1 f)J C2 C 2 —

Clp dp Op Op Cp cp

§ 5. Eénassige kristallen.

Keeren we nu terug tot de beschouwing van het geval, dat zich in 't quadratische en het hexagonale stelsel altijd moet voordoen, dat voor alle waarden van k: sJk = sn. Dan is volgens (7) en (11) voor iedere waarde der frequentie ap = bp en

Sluiten