Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het bewijs hiervoor is eenvoudig door de beschouwing der ellipsoïde:

2 °„k + y2 2 am + z>2 a„t + 2xy 2 «xn

+ 2ys 2 ayn + 2zx 2 a„k = C5.

Het blijkt echter tevens dat de richtingen der in (21) ingevoerde coördinaatassen afhankelijk zijn van p.

Voor golven van bepaalde frequentie kunnen wij nu weer de vergelijkingen (8) afleiden en blijven de daaraan vastgeknoopte beschouwingen gelden. We vinden dus weer dat zich in elke richting twee loodrecht op elkaar gepolariseerde golven kunnen voortplanten met snelheden die door de wet van Fresnel bepaald worden. Er zullen echter voor elke frequentie twee richtingen zijn (in bijzondere gevallen één), waarvoor deze snelheden gelijk worden en waarin 't licht zich ongepolariseerd voortplant. Deze zullen we weer optische assen noemen.

We vinden ook hier dispersie der optische assen. Terwijl echter in het eerst behandelde geval de assen steeds in een zelfde vlak liggen is dit hier niet meer het geval, daar de richting der coördinaatassen van de frequentie afhangt. Dit verschijnsel noemen we dispersie van het optiscli-assenvlak.

Bij de monokline kristallen moeten we echter nog eene bijzonderheid opmerken. Hier is n.1. het vlak loodrecht op de ortho-diagonaal een symmetrie-vhik en daarom zal van de momenten-ellipsoïden voor alle electronengroepen één der assen loodrecht op dat vlak staan. Het is gemakkelijk in te zien dat dan ook één onzer coördinaatassen voor alle frequenties in deze richting zal vallen. Wij kunnen nu verschillende gevallen onderscheiden naarmate deze as beantwoordt aan de middelste hoofdsnelheid of aan een der andere.

In 't eerste geval hebben we geen dispersie van het optischassenvlak. De kristallen onderscheiden zich echter van die van het rhombische stelsel, doordat de lijnen, die de hoeken tusschen de optische assen middendoor deelen, optische middel-

Sluiten