Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarbij de lange maar niet moeilijke berekeningen achterwege.

Door te letten op het reële stuk in (20) vindt men dat het mogelijk is een coördinatenstelsel aan te brengen, zoodat (19) den vorm aanneemt:

tyjr = ®.r + * (fpxx + fpry + fpx. @4), % — &p % + *(/>,* + fprJ % + fpyt ®,), % = cp 1* + i (fPtxW, + fPxy % + fP„ @7),

waarin de coëfficiënten cip, 6p, cp, fp enz. reëel zijn en:

fpjy = fpyz = ^Pzy ' ^ Pzx = Uxz'

Door nu op dezelfde wijze te werk te gaan als vroeger: vinden we in plaats van (10) en vlgd.:

(1 + iip) A ttt —(1 —|- öp) B ti —(1 —}— Cp) C p

+ i \ fpXJ A 111 + fp,JV B tt + fpaC P + fVx;, (A it -f Bnt)

+ + Ctt) fp.x (C ttt 4* Ap)j = 0. (23)

en:

A + i' Va. A + B + 't~ c>

1 ttt = y » A — y ï (A ut —(— B tt -j- C p),

vp vp

B + ^Vyx A + fpyy B + Uyz C)

= "y~t B — 111 Bit + cp), (24)

T p y p

't.- c + c>- (/,toA + ^„B + Wc>

1 P

— y J ^ — V 2 (Am + Btt + Cp).

» u y t>

Sluiten