Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de lagen der eerste soort hebben we nu weer de vergelijkingen:

(а) Rot £ = ~ të, Rot @ = 23, .

(б) (£ = £>, ® = e, s = €», / 1

(c) Div S = 0, Div 33 = 0, J

maar in diev der tweede soort moet de eerste van (b) vervangen worden door:

(S = $)-£>0, II

waarin o, de snelheid der negatieve lading tot componenten heeft 0, V, t

Bij deze vergelijkingen moeten gevoegd worden de voorwaarden aan elk der grensvlakken der lagen, want aan zulk een vlak hebben we eene sprongsgewijze verandering van de eigenschappen van ons medium. In dezen zin zullen we ze discontinuïteitsvlakken noemen. Onderscheiden we de ruimten binnen de lagen der eerste en der tweede soort door de indices I en II, dan hebben we aan ieder grensvlak:

(«»), - («»)„■ (»»), = (Hi' m

(«.), - (®*), = (®»)n'

waarin h eene willekeurige richting loodrecht op de X-as voorstelt.

§ 4. Beschouioing met middelwaarden.

Wanneer we nu voor dit geval de beschouwing der middelwaarden willen toepassen, zullen we als ruimte T, waarover we de middelwaarden bepalen steeds een cylinder nemen met de as langs de X-as en met de eenheid van doorsnede. De lengte 2x0 van dezen cylinder zal klein zijn maar toch vele malen d + dt bevatten. De middelwaarde die wij dan vinden, zullen we toeschrijven aan het middelpunt van den cylinder.

Sluiten