Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij kunnen nu de middelwaarde van q t) over den cylinder T vinden door eerst het stuk te beschouwen dat hiervan wordt afgesneden door twee op elkaar volgende lagen. In deze kan (£ geacht worden hetzelfde te zijn, terwijl q ü in de eene O is, in de andere de waarde (3) heeft. De gemiddelde waarde is dus 0a d '

— * , ,l , (£ en hieruit vinden we onmiddellijk voor

m (q* — p*) d dl

de middelwaarde over de geheele ruimte T:

— p1 dj '

" ° — m (q2 —p*) d -f d, '

en dus:

ji+ f , j. ( m(qi—p1) a + a, )

De redeneering waardoor we deze vergelijking hebben afgeleid, geldt niet meer als we te doen hebben met golflengten van de orde van d en d,.

Het stel vergelijkingen wordt nu:

Rot.£>= 1 <£, Rotë= — —

c ^ i

-<S = è \ 1 + , f «V -A 7' 53 = IV

( miqï—p*) d + dt ) ^ (

Div (1 = 0, Div33 = 0,

waaruit, als j l + d + d,i= v;> • de vols"nli"

vergelijkingen gevonden worden:

±t ) Y 2 '/— 2x ' c 'V* dx I

p \ "V

« Jij,

V^2 C ' 3x ]

Sluiten