Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door ontwikkeling volgens de onderdeterminanten van de eerste twee kolommen vinden we:

-1-1 , , — 1 — 1

. / . d . d \

2 in in — ip — , ip—\ rj d,

2e c c -c \-e 1 c +e c } _ipd. ip£

~W % ~e "~e "

Op <Jp

in( —ip-j- ip—\ % %

+ e \-e c _e c I

-ripi _elptp

, , -1 -i

(d d \

— ip — i p — | ,

e c + e 0 ' c — ip -Ir c ip^L

-Wp° *«, WSP*,

c c

■ / • d ■ d \ — w ra"

ml — ip— ip—) op op

— e \e c — e c / . d. d,

c —lPnr c %P er

-W/ *> ë, ®'

. d, .dj _e~^ -e^fp

~~ 2 . dt . d, = °'

c_-ip-jJ-

«Ï e Op m e op

Op op

waaruit door ontwikkeling der determinanten na eenige herleiding :

e2"1 _2eZW ■ Cosp —Cosp^r —

( c o„

(li)

-1 (t+1;)s,n p 4Sln p J; t +1=°-

Dit is ten opzichte van em een tweede-machtsvergelijking. De wortels zijn toegevoegd complex en hun product is 1, we

Sluiten