Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als we dus stellen:

- - =-M i d, a(> )

Tv5 c' \ ^

vinden we:

ë - d1 r 2%

V • y— 3/v, —©»=

*p * 2x c Vz dx

waaruit blijkt dat ook hier eene complexe voortplantingssnelheid Vp (18) gevonden wordt. Wanneer nu (17) en (18) v or en gtlijke waarden opleveren, dan kunnen we besluiten, dat zoowel wat betreft de voortplantingssnelheid, als wat betreft de absorptie, de beschouwing der middelwaarden en de beschouwing waarbij niet op de terugkaatsing aan de grensvlakken wordt gelet, dezelfde resultaten opleveren.

Het is nu weer gemakkelijk aan te toonen, dat dit het geval zal zijn als we de tweede en hoogere machten van

dQ

qi — pï + ~rip kunnen verwaarloozen, m. a. w. als de geheele dispersie slechts gering is. In dit geval volgt uit (16):

= 1 _ i i 1 0£ )

c j 2 q* —pt ^-rip j'

en uit (18):

_L = J_ i 1 * dt ao \

*1» c \ 2 cf + d, p*-\-rip j'

waaruit weer door eliminatie van — aQ

2 21 —p% rip'

A . d«

1

Vp d -f- d,

waaruit door vergelijking met (17) blijkt, dat V„ en VB overeenkomen. 1

Het verdient opmerking dat ook voor het geval, dat de lagen der tweede soort absorbeerend zijn, de voortplantings-

Sluiten