Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruimte hebben we, als de coördinaten der eind vlakken x, en x2 zijn:

Y f ^ + m>)1 + av^dx.

*i

Voor de verandering dezer energie per tijdseenheid vinden we: *ï

ƒ \% + ('mri + dx•

x,

Nu is volgens (1) van 't vorige hoofdstuk mij + ar] = — y(S(/ en daar we een toestand met de frequentiebeschouwen volgens

(2) van 't vorige hoofdstuk >) = — -——? (j waardoor

m{q1~pi) 3

bovenstaande formule overgaat in:

"t

j*\ 0 + m(q*—p*j) + ^ dx-

Nu is:

11 ö2 __ c2 c ' _ 1 f

Tjë~' 7ï>,""T7'

en we vinden dus voor do verandering der energie binnen den beschouwden cylinder:

*i

Wij vinden dus ook in de lagen der tweede soort een energiestroom , voorgesteld door:

De energiestroom moet natuurlijk aan een discontinuïteitsvlak doorloopend zijn, wat ook uit de formules blijkt, daar (Sy en doorloopend zijn.

Willen we dit nu toepassen op den toestand door de vergelijkingen (1) voorgesteld, dan moeten we daaruit vooreerst

Sluiten