Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door twee naast elkaar liggende lagen te beschouwen, waarbij we dus alleen hebben te doen zien, dat 28^. dt aan beide

zijden van 't grensvlak gelijke waarden heeft, 't geen onmiddellijk volgt uit de voorwaarde, dat doorloopend is.

Wij hebben dus voortplanting der energie in den éénen zin, als a, > 6, en dus ook «, > , en in den tegengestelden in het omgekeerde geval.

§ 3. Omkeering der golf.

Het ligt nu voor de hand te denken, dat deze voortplanting ook van richting zal omkeeren als w, dus de voortplantingssnelheid V (vgl. 12, Hoofdstuk VIII) van teeken wisselt.

Inderdaad moeten we daarbij een toestand vinden, die opgevat kan worden als het spiegelbeeld van den eerst beschouwden. Dat vinden we dan ook uit de vergelijkingen (10) van 't vorige hoofdstuk, die de verhoudingen der grootheden a, fc, (t en jJ bepalen.

Is n.1. aan deze vergelijkingen:

— i-v I j. *v , n

CL 6 —p b 6 = ft -j-

— iv , iv c c n ae -be

(3)

in . , in —iv. , n iv. v '

ae -\-be =ae i

in , in c —iv. c n iv,

ae —be = ae — l,

voldaan door:

ia, , , ib2 ia. a if),

a = a, e b = bi e 1 a = ei, e = 'i

dan vinden we, door toepassing van den regel, dat eene gelijk-

(3)

Sluiten