Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid tusschen complexe vormen zal blijven gelden als men daarin i door — i vervangt, als oplossing van:

ae-~iv + b9iv-a + p,

ae~ lV — beiv =—a -B

33p «/'

ae -f-be = ae -f iJe''1»

nt> ho~i-n c —ivi c o iv.

-6. =0p«e

de uitdrukkingen:

a==bie-lbi, b = at e-ïa», a=pie—lP>, p = (lie—ia*.

§ 4. Berekening van ~ .

Om de voortplantingsrichting, die aan een bepaald teeken van n beantwoordt, vast te stellen, hebben we uit te maken welke van de grootheden a, en 5, de grootste is. Daartoe kunnen we uit de vergelijkingen (3) de verhouding

oplossen, (want a, en &, zijn de moduli van a en b).

De verhouding is gelijk aan die der determinanten:

iv

e — 1 — 1

-eiv - c- _i_ JL _ », + 8, -

eln —e~iVi —eiVl

_ _ p Jn j_ Jv ( c / iv, / iv. —iv,\)

- 2 8/ +e lwr(' +e ) + (' )j,

en:

— iv

e -1 -1

iv c c

SB, +% -

in —iv iv

e —e —e

— 9 0 Jn c / i■»', , —iv. \ / iv, —iv.\)

~ %e ~e h(e +e He ~e )j.

Sluiten