Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij d, = O is. We vinden:

1 __ 1 \ 1 °2 J.

Vp3 ~ c1 d m (q*—p*) \ ^

De beschouwing van dit medium geeft over het geheel tot dezelfde conclusies aanleiding, als die van het vorige hoofdstuk.

We zullen in 't bijzonder de resultaten der strenge theorie noodig hebben. Wij kunnen die door grensovergang uit de formules (10—12) van 'tvorige hoofdstuk vinden, maar ze ook direct afleiden op dezelfde wijze als we de genoemde formules vonden. De bewerking is nu echter belangrijk eenvoudiger.

Kiezen we een willekeurig discontinuïteitsvlak als eerste en geven we de overige rangnummers, in de richting der positieve X-as telkens met één opklimmende, dan kunnen we in de ruimte tusschen het en (/c + l)9tc vlak stellen:

~ ip «— * ) . . iP V + ] > — ak e + e i

ip(t—Xr) ip(t + -~) = H e c — he c •

We zullen aan de grensvoorwaarden kunnen voldoen door aan te nemen:

ikn ikn

ak = ae , bk = be ,

waarbij n weer geschikt moet bepaald worden.

De eerste grensvoorwaarde geeft voor het (k + l)st« vlak:

i\kn +p (t — -^-)j i\kn-\-p(t+ ~)\ ae c be c

i|(fc + l)n+pt\ i|(fc + 1) n+pt\ = ae + be ,

waaruit, als we weer p — = v invoeren :

■—iv iv in in ae -f- be = ae (7)

Sluiten