Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de bespreking dezer grootheid is het geschikt in te voeren:

T' . 4 JTX A + B i= j*Qel '■ (lx,

O

(7)

want:

A' = |A + Bt|.

De integraal die in (7) voorkomt zullen we in een aantal stukken vei deelen telkens loopend tusschen de grenzen O en A A . A A

2' 2 en enz''' 2 en ^ ^ 2* za^ c'an no£ een va^

overblijven kleiner dan ^ , maar daar we toch L zeer groot

zullen denken, kan de invloed daarvan verwaarloosd worden. Wij kunnen nu door nieuwe integratieveranderlijken in te voeren al deze stukken terugbrengen tot integralen tusschen

Oen g, daartoe stellen we voor het vak tusschen k / en (to + !) 2 = y + k 2' Daardoor verandert q niet van vorm, want deze functie heeft ^ tot periode. Verder wordt:

.4 Jtx Any „ A * -y * y 2nki'

e *• = e A . e A'.

Stellen we dus:

2 jt i e = u,

dan vinden we:

<* + i)o KX z, - Anx

12 1 }■ k i -

ge ' (lx = u I e '■ (lx.

' i

u

Sluiten