Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaraan wij het rangnummer O zullen toekennen en dat we tevens tot Y Z-vlak zullen kiezen:

A + Ar = /< + (15)

A — Ar = n (a + y ein) + //, (« + y e~ m).

Aan de grensvlakken binnen de laag vinden we natuurlijk de voorwaarden (13) en (14), die we dan ook bij het opstellen van (15) reeds hebben toegepast. Aan het rechter grensvlak vinden we als we het aantal lagen, dat het beschouwde stuk van het medium bevat, k noemen:

. kd . , . ,

— ip — ink —mk

Aae c =//e +/t,e , (16j

. kd ■ ■ i ■ , — ip—- in mk —t n —mk

A,/ e c = ju (a + y e ) e + //, (« + -/ e ) e Uit (15) volgt:

in — in

Ar ii (1 — (t — ■/ e ) //, (1 — <t — •/ e )

A in — in

!' (1 ~1~ n 4" ye ) ~t~ ,"i (1 4"" ~t~"/e )

en uit (16):

in ink —in —ink

ft (1 — a — y e ) e = — /t, (1 — a — y e )e >

waardoor de vorige vergelijking overgaat in:

in —in —in in 2 ink (1 — u — ye ) (1 — 't—ye )—(1 —a—ye ) (1 — a — ye )e

A in —in —in in 2 i n k

(1 + a-\-ye ) (1 — a — ye )-(l + d + ye ) (1 — a — ye )e

Deze uitkomsten zien er nu wel betrekkelijk eenvoudig uit, men moet echter bedenken, dat a en y ingewikkelde functies van j> kunnen zijn. Toch is het nu eenvoudig te bewijzen, dat voor eene waarde van p, waarvoor n — ji wordt

(17)

Sluiten