Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaruit we door modulus en argument te bepalen gemakkelijk afleiden:

A, S'4(— ").<(»+„> (19,

A Sin 2 (" +'')

De verhouding der amplitudines, in het teruggekaatste en in het invallende licht wordt dus bij rëele n gegeven door:

Sin \ {n — v)

r= i

Sin 2 (n +v)

waaruit we vinden:

dn dr

Sin i' , —Sin n ,

df dp dp

^ 2 Sin2 ^ (w + »')

Nu is ^ en uit: Cos n = Cos /> — P Sin /• vinden we: dp c

dn _ d Sin v -f P Cos r Sin v d P dp ~ c Sin n + Sin n dp

Door dit te substitueeren vinden we:

<• 2 , dF

ilf __ d Sin2/' -f P Sin /' Cosv — Sin1!* ^'n * dp

(ji) c 1 '

2 Sin1 g (w -)- i') Sin n 2 Sin2 ^ (w + <')Sin n

en daar:

Sin1 n =1 — Cos1 n = Sin11> -f- 2 P Sin v Cos v — P1 Sin11<

2 d P

df _ <1 PSinv(Cosv—PSiny) , !~,in ' d/>

dn 2c 1 1 ~~'

Sin2 (w + 'OSinw 2 Sin1 (w-H')Sinn

£ u

eene uitdrukking die oneindig groot wordt, als n en i' tot ji naderen, zooals men zonder moeite kan aantoonen.

Ten slotte zullen we de terugkaatsing behandelen door een

Sluiten