Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI.

Bij do behandeling der elliptische functies verdient het aanbeveling op 't voorbeeld van Tannery en Molk de notaties zoo te kiezen, dat de betrekkingen bestaan:

(Of o)j -{- fOj = 0

e, + e, -j- e, = 0 >h + >h + 'h = 0

XVII.

Als Verdet uit Huygens' Traité de la Lumière aanhaalt: „Et tout cecy ne doit i>as sembler estre recherché avec trop

de soin ni de subtilité ", verandert hij de beteekenis geheel

door het woord „sembler" weg te laten. Dezelfde plaats is in de bekende uitgave in „Ostwalds Klassiker" onjuist vertaald.

XVIII.

Bij het onderwijs in de wiskunde doet men verkeerd dooide leerlingen regels en stellingen van buiten te laten leeren.

Sluiten