Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenis van de Doopsgezinden te Straatsburg

van 1525 tot 1557. academisch proefschrift

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAL) VAN

DOCTOR IN DE GODGELEERDHEID

AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM,

OP «1EZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

Mr. J. F. HOUWING,

HoogUtraar in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, in liet openbaar te verdedigen

op Maandag 16 October 1905, des nam. ten 3 ure,

til de AULA der UNIVERSITEIT,

DOOR

^BRAHAM ƒ4 U LSHOF,

geboren te Borne.

AMSTERDAM — J. CLAUSEN,

DRUKKER VAN HET AMSTKRDAMSCH STUDENTENCORPS.

1905.

Sluiten