Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Toen in 1860 het tweede deel van cornelius' Geschichte des Miinstcrischcn Aufruhrs was uitgekomen, sprak Leopold von Ranke den wensch uit, dat het Anabaptisme naar de verschillende personen, die daarin op den voorgrond zijn getreden, en naar de landstreken, waarin het zich krachtig heeft doen gelden, zou worden geschetst. Die wensch is vervuld geworden. Kr zijn sedert dien tijd over dit onderwerp tal van boeken, kleinere geschriften en tijdschriftartikelen verschenen. Daarom kan het verwondering wekken, dat over de geschiedenis van de Doopsgezinden •) te Straatsburg, waar zij langen tijd eene groote rol hebben gespeeld, nog geen volledig werk is geschreven. De man, voor die taak als aangewezen, was Röiirich. Het is te betreuren, dat hij de korte inleiding op zijne »Actenstücke zur Geschichte der Wiedertiiufer in Straszburg von 1527 bis 1 543*» a) waarin de lijnen

1) Ik volg in het gebruik van de benamingen Anabaptisme en Doopsgezinden de scherpe onderscheiding van cramer, A'. /t.3, XII, S. 591;. Anabaptisme duidt de ééne algemeene, breede geestelijke strooming aan, waarin verschillende bestanddeelen als de Zwickauer profeten, Schwenckfeld, de oudste Doopsgezinde gemeenten enz. te onderscheiden zijn. Alleen het laatstgenoemde deel dier strooming heeft zich blijvend geconsolideerd.

•i) In 7.. h. Th1860.

Sluiten