Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schleuszt*. Verder handelt Marbeck in zijn verdedigingsgeschrift voornamelijk over doop, avondmaal en overheid. Zijne taal is wat langdradig en breedsprakig en steekt ongunstig af bij BUTZER's helderen betoogtrant.

Voordat hij de stad verliet, nam hij van den Raad afscheid in een brief,1) die »door zijn eenvoudigen en hartelijken toon niet weinig voor het karakter van dezen man pleit«.2)

') Afgedrukt in Z. h. Th., 1860, P. 57 f. en in Monatshcfte der Comenius Gestllschaft, 1896, S. 311 fT.

*) Gerbkrt, l.c., S. j05.

Sluiten