Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodigd om hunne bezwaren tegen de kerkleer in te brengen.

Nu is het zeer opmerkelijk, dat niet butzer, de voornaamste der Straatsburger predikanten en ongetwijfeld ook de geestelijke vader van deze synode, maar Capito hier voorging: hij was het, die 3 Juni de synode, welke verder door Jakob sturm werd geleid, met een hartelijk gebed om den geest der waarheid, wijsheid en eendracht opende, en haar later sloot. Hieruit blijkt, dat Capito in het openbaar een bewijs van zijne veranderde gezindheid wilde geven en toonen, hoe hij, die vroeger door zijne welwillende houding jegens de Doopsgezinden bützer zoo dikwijls in diens maatregelen tegen hen had bemoeilijkt, thans aan diens zijde stond en nu van ganscher harte met hem medewerkte. Voordat ik er dus toe overga de synode te bespreken, is het eerst noodig de vraag te beantwoorden, hoe die omkeer in capito's gezinheid is te verklaren.

Sluiten