Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

disputecrcn. Deze brief is ook daarom merkwaardig, omdat er uit blijkt, hoe daar toenmaals eene mate van godsdienstvrijheid gevonden werd als nergens elders. Na te hebben verteld, dat HüFMANN zeer velen, vooral in Neder-Duitschland, met zijne verderfelijke dwaling had besmet, en dat hij, te Straatsburg verschenen, op eigen verzoek naar de gevangenis was gebracht, gaat Butzer aldus voort: >petiit (scil. Hofmann) audiri nobis, qui hic evangelium administramus, praesentibus. Multi iam alii idem inclamabant, non oportere in causa fitlei vi externae potestatis, sed gladio verbi Dei pugnari. Id quod et anabaptistae et alii vociferantur. Et hactenus quidem vere, si negotium sit cum iis, qui sunt fidei capaces, qui veritatem quaerunt. ( anibus alioqui et porcis sanctuin Dei et evangelicae margaritae obiiciendae non sint. lam ut nobis urbs magna est et insolitae libertatis (recipit enim quoscunque, modo iurent legitima), plebs hic mire confusa est. l'er aliquot annos plurimi variis opinionibus infecti sunt a catabaptistis et aliis. Inter hoe cum plerique sanabiles videanter, institimus diu iam apud senatum, ut facultatem daret vel coram graviore parte plebis et magistratuum agendi ex verbo Dei cum sectariis. Dum enim vinculis tantum et exilio contra eos agitur, infamatur verbum Dei apud bonos, quasi vero non possint illi eo convinci. Fides est ex auditu verbi Dei; id necesse est ita commendetur omnibus, ut quisque pro se credere possit quidnam illud velit. Tandem improbis nostris precibus extorsimus magis quam exoravimus, ut senatus permitteret nos factiosis aliquot hominibus respondere coram concione, quae constitit omnibus iis qui sunt in magistratu, tum ex singulis tribubus plebis, quarum sunt viginti, quatuor. Admissi cum his aliquot sunt, quos spes erat collationi cum fructu interfuturos. Egimus itaque cum hoe phanatico et aliis, non ipsorum causa, sed eorum quos illi dementaverant et videbantur sanabiles, tum ad praemuniendum reliquos, cum vidissent quod nulla re quam furore isti homines valerent«.

Aangezien de akten der synode voor een deel zijn verloren gegaan, is het van te grooter waarde, dat andere bronnen licht

Sluiten