Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had. Toen rudolff Claus daarop ter verantwoording werd geroepen, kwam hij er eerlijk voor uit, dat hij den broeder uit Moravië, die hem bekeerd en gedoopt had, had geherbergd. Van een der mede-verhoorden, Hans Mkther uit Rotwil, een »Lerbeck«(?), staat opgeteekend, dat hij zijns meesters stiefdochter had willen overhalen met hein en anderen naar Moravië te trekken om er den Heer te dienen.

Maar aan deze tochten kwam in 1535 een einde, toen voor de broedergemeenten in Moravië de droeve en zware dagen van vervolging en ellende aanbraken. Want in dat jaar was het koning Ferdinand I eindelijk gelukt den Landdag tot het besluit te bewegen, dat de Doopsgezinden uit het land zouden wordei) verjaagd. ') Toen hebben velen, die vroeger Zuid-Duitschland hadden verlaten om in Moravië een veilig onderkomen te vinden, het oude vaderland weer opgezocht. Tot dezen behoorden ook de volgende vijf Doopsgezinden, die op Woensdag 23 Augustus 1536 te Straatsburg werden verhoord.

»Hans von eebrun ein Baursman usz der Marggr. 2) sagt, sey in Mehren getaufft von einem, blesie KaumaUFF gênant, zu Auspitz. Da er im Babstum geweszen, hab er nit gewust, ob er vieh oder mensch sey, darumb hab er sich zu den briidern gethan, und find sovil, dasz sie die gerechten sind. Der Adam schmid von Nürmberg der sey ein diner Gottes und voller geists. Einer heisz Puilp Plaermel weber, der sey in Mehren, da sey der König vertriben, Ir obrester Lerer gewesen, dessen haben sie warten wollen. Der Blesie obgen. der soll auch hieher kommen seyn, er wisz aber nit, wo er sey, dan Blesie hab sie hieher bescheiden u. verkündt, dasz ph. kommen soll. Zum pfiug die brüder zusammen kommen.

Michel Gartner von Ettenh.(eim) sagt er sey bey 4 Jahren im land zu Mehren getaufft von einem heisz Philip seie ein weber, und ein lange dürre person von Blieszwiler.

l) Verg. J. Loserth, Der Anabaptismus in Tiro/, 1892, S. 118 (T.

s) Vermoedelijk de markgraafschap Baden.

Sluiten