Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broeder Claus al of niet weer tot de gemeente moest toelaten, niet «neer hebben meegedeeld. Want dit raakt de vraag van ban en mijding, eene kwestie, die ons belang in oL/.emt, omdat bij de Nederlandsche Doopsgezinden van ïen tijd de gemoederen daardoor hoe langer hoe meer in omubt werden gebracht. Niet minder is het te betreuren, dat de voorgenomen doop niet is bediend, want het zou van

, C.ang, ZIJ" te vernemen, welke formule daarbij toen werd ge uii t en welke vragen den doopeling werden gesteld. Te -> 'J er vondst was het dus, toen ik nog een verslag van eene andere bijeenkomst ontdekte, ') waarin licht wordt verspreid juist omtrent die punten, welke de genoemde verslaeen

in het duister laten.

»Als die Sect der Widertaufferischen Gemein uffSambstag jjen 5 Juny anno 1557 vor dem Eckboltzheimer Waldlin im ettic ï gênant, sich versamlet hatten, wurden nachvolgende punctcn von derselben vorsteher, deren dazumal zwen geweszen, getractiert und verhandelt, nemlich : i. de invocatione Dei.

W ie nun alles volck so derselben zeit bey einander versambt, deren uff hundert ungevarlich Man und weib gewesen, sich gelegert hatten, stundt einer Irer Lherer under nen uff, m;t namen, Iren brauch nach, Bruder PETER ein atmacher, welcher das volck mit groszem ernst Gott den erren uinb sein gnad und barmhertzigheit an zu ruffen, ermante, auch das sie Gott dem Herren danck sagten, dasz er Inen abermals gnad verlühen, dasz sie zusamenkomen, da sie das h(eilige) göttl(iche) wort mit frucht horen mochten.

) 1,1 -l/- A. II. E„ XI, fol. 334 If. Er staal boven: »Lectum im Rath instap 3 Augustus anno 1557c. In het raadsverslag van dien datum wordt j aarvan niet gerept. Wel wordt er in dat van 14 Juni 1557 van de bedoelde bijeenkomst melding gemaakt: »Das mein herren besclireyt das sye vilerley sectierer, Schwenckfeldische Sacramentierer und widertouffer hie gedulden und jetzo sambstags die Widerteuffer hu Iun die hundert lm Retich beyeinander gewesenc. Alleen schijnt de raadsschrijver zich een week in den datum der bijeenkomst vergist te hebben.

Sluiten