Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERRA T A.

Blz. 4, noot regel i staat: geschrifjte, lees: geschriftje.

» 4, » » 16 » et, lees: te.

» 5, staat: ongewoon in, lees: ongewoon, in.

» 8, noot 3 regel 8 staat: der, lees: de.

» li, » 3 » 8 » » » »

» 35, regel 7 staat: capito, lees: Cai'ITO en.

» 67, » 19 » Kerkhistorici, lees: kerkhistorici.

» 71, noot 1 regel 3 staat: 1504, lees: 1524.

» 99, regel 23 staat: sondes, lees: sonder.

» 125, » 16 » geyinheid, lees: gezindheid.

» 136, » 22 » nnd, lees: und.

» I48, » 4 » denkbeeld, was, lees: denkbeeld was.

» 153, opschrift regel 4 staat: Morarië, lees: Moravie.

» 181, regel 17 staat: underschiben, lees: underschriben.

» 200, > 7 » handvaving, lees: handhaving.

» 203, noot 5 staat: 1541, lees: 1543.

» 214, regel 2 » aster, lees: laster.

Sluiten