Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

De Doopsgezinden hangen niet met de \\ aldenzen samen, maar vormen eene nieuw opkomende strooming en een eigen bestanddeel in de kerkhervorming.

V.

Ten onrechte leest ÜORT (Textus Hcbr. Emendatie)nes, p. 14) Num. 12: 12 VU voor Vin» de tekst, zooals hij luidt, is juist.

VI.

I's. 91 : 1, 2 is met CHEYNE (Rook of Psalms, 1888, p. 400) te lezen :

'mixai 'nno nvrS -isx: piSrr nr Ssa jvSj; -inoa at?' nrx

M PÜ3X

VII.

Bij de zoenofters in het O. T. is nooit van eenige onreinheid of plaatsvervanging sprake.

VIII.

1 Cor. 15 : 45 kan gehandhaafd blijven, als men met Dr. W. H. van de Sande Bakhuizen, (Over de toepassing van de Conjecturaalcritiek, bl. 261), dit vers na vs. 46 leest en ovrcoj xul yi/QctTtiai benevens av^nionoi schrapt.

Sluiten