Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne „Genoiine/ischaftstleorie", meer en meer ingang gevonden zoowel in de doctrine als in de jurisprudentie.

Zij ontkent liet fictief karakter der z. g. rechtspersoon en betitelt haar als „realer' Gesammtperson". 1 lare eerste daad is, zich te verzetten tegen de nicening als zou alleen de mens oh subject van rechten zijn. De rechtssubjectiviteit van den individueelen mensch berust niet op zijne lichamelijke verschijning, maar ,,viehuehr anf der nu zichtbaren indiiiducllen IFH/enseinlieit". ')

Dien wil nu sporen de organici ook op bij de hier bedoelde gemeenschappen en wordt door hen gevonden door toepassing van het beginsel der eenheid in de veelheid, wat het karakteristieke is van het begrip „organisme."

Zoodra eene veelheid van enkelheden organisch wordt samengebracht, ontstaat daaruit eene eenheid, die een, van de enkellieden onderscheiden, in werkelijkheid bestaand wezen is, maar die toch dezelfde hoedanigheid heeft als de verschillende samenstellende deelen gemeen hebben. Van de toepassing van dit beginsel in de philosophie, de kunst, het dagelijksch leven, en ook de rechtswetenschap geeft Zitelmann 2) eenige voorbeelden.

Het beginsel toegepast op bepaalde vereenigingen van personen, geeft het volgende : Indien A. het plan heeft opgevat om een bepaald iets te ondernemen,

1 Prouss, in Jhering* Jahrbücher, Bd. 44, (1902), bl. 441.

-) Begrifl' und Wesen der S3g. Juristische Personen, bl. 82—92.

Sluiten