Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a une individualité juridique distincte de celles des associés). En hoe redde de Cour d'appel zich? „Attendu quc si c'est la société anonyme, personnalité juridique distincte de celles des associés, qui fabrique et vend, il neu est pas moins certain que ce sont les associés, et sur/out les associés fondateurs, administrateurs et commissairex, qui recueiUent les tjéné/ices1)

Aldus tuurde zich ook de oude tictietheorie blind op die uiterlijke eenheid, als of men niet slechts éen, niet samengesteld, wezen te doen had en wist zij geen raad met de rechtssubjectiviteit van dat „afzonderlijk bestaande vermogens wezen.''

Wanneer eene naamlooze vennootschap 20 aandeelhouders telt, acht zij aanwezig 20 natuurlijke personen en een 21e, die dan ticticf zou zijn —de vennootschap zelve.

De organische theorie neemt, onder dezelfde feitelijke omstandigheden, 21 natuurlijke personen aan: de 20 aandeelhouders en als 21e natuurlijke persoon — de realer Gesainmtperson.

Dat nu 20 personen er 21 zouden uitmaken, zij het dan met één tictief, of met één reëel, doet ons onmiddellijk afvragen of die op zichzelf zeer eigenaardige omzetting van een aantal personen tot meer dan in werkelijkheid aanwezig zijn, noodzakelijk is voor de verklaring der rechtspersoonlijkheid en of niet veeleer eene constructie denkbaar is, die aan dat bezwaar ontsnapt.

l) (De cursiveering is van mij).

Sluiten