Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vóór het K. B van 1 December 1833, onderscheidden derhalve de Ontwerpen en de wet bestuurders als directeuren, zoodat, toen in art. IS, Ontw. 1825 ') opzichters (commissaires wegviel, onder bestuurders in dat artikel alleen de bestuurders-directeuren begrepen werden. In dit feit kon door het K. B. geene verandering gebracht worden; en waar nu gebleken is dat in de Ontwerpen van 1833 en 1835 en in de afdeelingen bij de beraadslagingen „bestuurders en commissarissen" werd opgevat als directeuren en commissarissen, daar blijft gelden dat in het tegenwoordige art. 89 W. v. K. onder bestuurders alleen begrepen zijn de directeuren.

Bovendien kon eene gezonde opvatting der wet niet leiden tot de gedachte, dat de wet in het eene artikel met „bestuurders" een ruimer, in het andere een enger begrip bedoelen zou. 2)

!) Vgl. ons art. 39.

2, in art. 117 der Faillissementswet zijn dus „bestuurders" niet ook, gelijk beweerd is, commissarissen.

In de Mem. v. Antwoord op het Voorloopig Verslag (1904) omtrent het wetsontwerp tot nadere wijziging van de wet van 1 Juni 1865, regelende de uitoefening der geneeskunst, zegt de Minister terecht „commissarissen van verzekeringmaatschappijen kunnen niet als bestuurders worden aangemerkt".

Sluiten