Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewoonlijk evenwel is liet de algeineene vergadering, die de bestuurders kiest. ')

De „algemeene vergadering" — zij is niet hetzelfde als alle individueele aandeelhouders, want voor het houden der vergadering wordt niet de aanwezigheid van alle aandeelhouders gevorderd, terwijl ook dan nog niet van eene algemeene vergadering sprake is, wanneer wel aandeelhouders aanwezig zijn, maar zij niet in den vereischten vorm was bijeengeroepen. 2)

De algemeene vergadering is de bijeenkomst van aandeelhouders, waarin hunne gezamenlijke belangen behartigd worden; haar besluit is dus niet een besluit van individueele personen; wèl draagt ieder aandeelhouder bij tot het resultaat, dat ten slotte verkregen wordt, maar dat resultaat is eene onmiddellijke wilsuiting der vennootschap zelve.

W anneer bestuurders zich tegenover de vennootschap tot schadevergoeding verplicht hebben, zal de algemeene vergadering, de hoogste macht in de vennootschap, de bevoegdheid hebben om te besluiten tot. de vervolging van bestuurders. Haar doel is: om op dezen te verhalen de vergoeding van het vermogensnadeel dat zij aan haar, de vennootschap, hebben toegebracht: om derhalve in het belang der gezamenlijke aandeelhouders in de maatschappelijke kas te storten

!) Hot maakt geen onderscheid of de benoeming en de beraadslaging over het vervolgen van bestuurders plaats heeft op de vorige, dan wel op deze wijze.

s) Gierke, Gen. theorie, bl. 619.

Sluiten