Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algenieene vergadering aangewezen, tenzij de statuten zelve een ander mochten aanduiden.

C. Evenmin en op dezelfde gronden zal de aandeelhouder de vennootschapsactie pro rata zijner deelneming kunnen instellen, met den eisch dus: dat het evenredig deel der schade in de kas gestort worde. Deze constructie verdedigt Reingan um. *)

J)- Ook niet gaat de vennootschapsactie krachtens gefingeerde cessie op den aandeelhouder over, waardoor hij ten name der vennootschap, maar ten eigen behoeve bestuurders zou kunnen aanspreken. Waarop zulk een recht (?) van cessie zou berusten? Blijkbaar op eene fictie!

Buitendien behoeft schade aan de vennootschap niet tevens nadeel te vertegenwoordigen voor individueele aandeelhouders; men denke aan eene rijzing van den koers tengevolge van eene geflatteerde balans. Ook zou die actie eene verbrokkeling van het vennootschapsvermogen kunnen bewerken ten koste van de crediteuren. 2)

Mij gebreke aan wettelijke (en ook, statutaire) bepalingen hebben wc gezocht naar eencn rechtsgrond voor eene actie, door den individueelen aandeelhouder in tc stellen, wanneer aan de vennootschap zelve (niet ook, aan eenen aandeelhouder onmiddellijk en persoonlijk) schade is toegebracht en konden aan geene der vier overwegingen die kracht toekennen.

l) «Die Rechte der Aktioniiie und die Haftbarkeit des Aufsichtsrates,' (1881) bi. 4.">; Ca. 15. O. H. G., Entecheidungen, Bd. 22, bl. 23!).

-) Gliinicke: „Die Klagen der einzelnen Aktionare," (1884)bl. 3i>; Bachmann: „Die Sonderrechte des Aktioniirs" (1002) bl. 144.

Sluiten