Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Duitschland, waar reeds sinds Renaud ') de onderwerpelijke actie onontvankelijk werd geacht, is men bevreesd geweest voor de wettelijke toekenning der individueele actie en daarom heeft men (naast de vennootschapsactie, krachtens meerderheidsbesluit aanhangig gemaakt) een Vertreturif/srcclt geschapen, volgens hetwelk aan eene minderheid, wier aandeelen het tiende gedeelte 2) van het maatschappelijk kapitaal bedragen, een recht tot vervolging van bestuurders is gegeven.

$ 26S: „Die Anspriiche der Gesellschaft aus der Griindung gegen die nacli den 205 bis 204, 208 verpflichteten Personen oder aus der Geschiiftsfiihrung gegen die Mitglieder des Vorstandes und des Anfsichtsraths inilssen geltend gemacht werden, wenn es in der Generalversammlung mit einfacher Stimnienmehrheit l)eschlossen oder von einer Minderheit, deren Antheile den Zehnten Theil des Grundkapitals erreichen, verlangt wird.

Zur Führung des Rechtsstreits kann die Generalversaminlung besondere Vertreter wiihlen. Ist die Geltendiuachung des Anspruchs von der Minderheit verlangt, so können die von dieser bezeichneten Personen durch das Gericht des Sitzes der Gesellschaft als deren Vertreter zur Führung des Rechtsstreits bestellt werden. lm Uebrigen bevvendet es bei den Vorschriften des § 217: diese kommen aucli dann zur Anwendung, wenn die Geltend-

Das Recht der Akt.ges., bi. 610—618; R. O. H. G., Entscheidungen, Bd. 19, bi. 178 cn lid. 39, bl. 249.

2) (Naar de 2e Aktiennovelle was hot een vijfde gedeelte). Dit gedeelte nominaal te berekenen, zóó Jat liet gestorte bedrag geenen invloed uitoefent.

8

Sluiten